St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

     Statistikk for St. Sunniva menighet Det skjer . . .       

Hvert år må sognepresten fra hver menighet forberede en oversikt over menigheten, status animarum, som sendes videre til Stiftet. Så blir en statistikk fra Stiftet forberedt og sendt videre til Vatikanet. På denne måten kan man få en oversikt for Den katolske Kirke i hele verden, etter at alle bispedømmer i verden gjør statistikken hvert for seg.

Men, la oss komme tilbake til vår menighet og se litt på noe tall. Per 31. desember 2016 var det 1644 registrerte katolikker i vår menighet. Folketallet for området som omfatter vår menighet er ifølge SSB 60550 (oktober 2016). Av disse er 1644 som hører til St. Sunniva menighet, ca. 2,72% av befolkningen. Det er 8 kommuner som tilhører menigheten: Molde (695 katolikker), Fræna (278), Vestnes (202), Rauma (161), Aukra (120), Midsund (96), Sandøy (51) og Nesset (40). Våre katolske medlemmer kommer de fleste fra Polen (740), fra Litauen (310), født i Norge (238), fra Filippinene (181), fra Eritrea (31), fra Frankrike (11). De andre medlemmene kommer i mindre tall fra mange andre land (52 land representert i vår menighet) fra hele verden.

I 2016 var det 15 barnedåp, 11 ungdommer ble konfirmert og 16 barn mottok for første gang Den hellige kommunion. For året 2017 ble det meldt inn 23 barn til katekese, første kommunion og konfirmasjon. Hver måned blir det 2 ganger undervisning for hver av gruppene. Det var ingen vielse og en person døde. Det var også 2 katolikker som melde seg ut av menigheten.

Det var en liten oversikt for vår menighet for året 2016. Jeg håper at det kan være litt interessant for dere for å kunne se over det.

Sognepresten


Onsdag 1. mars
 Askeonsdag  
   kl. 18.00 Messe


Lørdag 4. mars
Åndalsnes Kulturhuset
   kl. 12.00 Messe


Søndag 5. mars
1. SØNDAG  i Fasten
   kl. 11.00 Høymesse
   kl. 17.00 Messe på engelsk


Lørdag 11. mars
Undervisning i den katolske tro
Første kommunion og
konfirmasjon

   kl. 10.00 Menighetssalen
...kl. 12.00 Messe i kirken
   kl. 17.00 Messe på polsk


Søndag 12. mars
2. SØNDAG  i Fasten
   kl. 11.00 Høymesse
   kl. 14.00 Messe på Aukra
      i  Aukra kyrkje


 Kommunion for syke

Katekese 2016 - 2017

PS! Gruppen for de minste (barnegruppe 5 - 8 år) starter den 15. oktober kl. 10.00
Vi fortsetter etterpå hver 3. lørdag i måneden
Hjertelig velkommen!

Etter en fortjent ferie, kommer det tiden for å starte på nytt undervisningen i den katolske tro for barn og unge i vår menighet. Vi begynner den 10. september 2016, med den hellige messe, klokken 10. Vi skal ha 3 grupper dette året, en barnegruppe, fra 5 til 8 år, første kommunionsgruppe for barn som er 9 eller 10 år gamle, og en gruppe for unge som blir 15 år i 2017, til konfirmasjonsundervisning. Datoene for katekese fra september til desember finner dere i kalenderen på for internettsiden. Det blir også katekese på polsk. Dette vil bli annonsert av p. Tomasz, ved messen på polsk.

For de barn som ikke er døpt i vår menighet, ber jeg foreldrene om å skaffe en dåpsattest i god tid. Vennligst meld deres barn og unge til undervisning til: molde@katolsk.no, eller tlf. 71251467, mobil 45266620.
Konfirmasjonsdato i 2017 er den 25. mai 2017, torsdag, Kristi Himmelfart.
Dato for 1. kommunion er den 4. juni 2017.

p. Marcelin Rediu