St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

  Det skjer . . .       


Statistikk for St. Sunniva menighet

  Hvert år må sognepresten fra hver menighet forberede en oversikt over menigheten, status animarum, som sendes videre til Stiftet. Så blir en statistikk fra Stiftet forberedt og sendt videre til Vatikanet. På denne måten kan man få en oversikt for Den katolske Kirke i hele verden, etter at alle bispedømmer i verden gjør statistikken hvert for seg.
Men, la oss komme tilbake til vår menighet og se litt på noe tall.
Per 31. desember 2016 var det 1644 registrerte katolikker i vår menighet. Folketallet for området som omfatter vår menighet er ifølge SSB 60550 (oktober 2016). Av disse er 1644 som hører til St. Sunniva menighet, ca. 2,72% av befolkningen.
Det er 8 kommuner som tilhører menigheten: Molde (695 katolikker), Fræna (278), Vestnes (202), Rauma (161), Aukra (120), Midsund (96), Sandøy (51) og Nesset (40). Våre katolske medlemmer kommer de fleste fra Polen (740), fra Litauen (310), født i Norge (238), fra Filippinene (181), fra Eritrea (31), fra Frankrike (11).
De andre medlemmene kommer i mindre tall fra mange andre land (52 land representert i vår menighet) fra hele verden.
I 2016 var det 15 barnedåp, 11 ungdommer ble konfirmert og 16 barn mottok for første gang Den hellige kommunion.
For året 2017 ble det meldt inn 23 barn til katekese, første kommunion og konfirmasjon. Hver måned blir det 2 ganger undervisning for hver av gruppene.
Det var ingen vielse og en person døde. Det var også 2 katolikker som melde seg ut av menigheten.
Det var en liten oversikt for vår menighet for året 2016. Jeg håper at det kan være litt interessant for dere for å kunne se over det.

SogneprestenSøndag 30. april
3. søndag i påsketiden
   kl. 11.00 Høymesse -Lørdag 6.mai
Åndalsnes Kulturhuset
   kl. 12.00 MesseSøndag 7. mai
4. søndag i påsketiden
   kl. 11.00 Høymesse -

   kl. 17.00 Messe på engelsk


Lørdag 13. mai
Undervisning i den katolske tro
Første kommunion og
konfirmasjon

   kl. 10.00 Menighetssalen
   kl. 12.00 Høymesse
   kl. 17.00 Messe på polsk

Kommunion for syke
Pilegrimsreise til Fatima.

Bli med på pilegrimsreise til Fatima i anledning 100års jubileum for åpenbaringene av Jomfru Maria.
Alle menighetene i Trondheim Stift skal delta, derfor er plassene begrenset. For vår menighet er det kun 12-13 plasser. Mer informasjon om reisen finner dere her . . .


Pilegrimsreise til Selja

Lørdag, den 6.juli 2016, tidlig om morgenen tok vi ferje til Vestnes og kjørte i retning mot Vestkapp. Vestkapp befinner seg i nærheten av øya Selja, hvor vi skulle ha en flott dag for å feire St. Sunnivas minne. Det tok ca 4 timer å komme dit med bil og noen få minutter med båt fra fastlandet til øya Selja. Den siste biten var mest spennende - prosesjon langs øya med korset og rosenkransbønnen.
Åpent grønt landskap med ruiner av klosteret og en fin fjellkam i bakrom ga mange gode opplevelser. Særlig å feire messe ute i disse vakre omgivelser var stort opplevelse for alle. Til den spesielle stemningen bidro også alteret fra steiner lagt opp over hverandre. Tre prester i rød farge (en av de var vår p. Marcelin) sto hele messen, de hadde ingen stoler tilgjengelig, sikkert for å heve klosterstemningen. Med ministranter i hvit ga det fin kontrast mot den grønne bakken. Så virkelig, det var ikke noe typisk til å se på som i vanlig kirka, og å se på naturen bak alteret, Guds skapningsverk, hjalp oss å oppleve det åndelige, det usynlige enda ytterligere.
"Gud være lovet" endte messe med. Så var det tid for mat og naturopplevelser. Vi gikk opp på fjellet for å se hulen, hvor St. Sunniva levde og ba til Gud i hennes siste dager. Man måtte bare svare med lovsang i eget hjerte.
Kl. 16 tok vi båt til fastlandet. På veien hjem stoppet vi i steinkirka i Åheim for kort bønn. Så var det en vellykket reise hjemover. Og den fantastiske dagen over. Gud være lovet!


Stefania Havlasova

Se bilder fra Selja her . . .