St. Sunniva kirke

      
     Parkveien 25, 6413 Molde

    Kjære menighet! Messetider
     Det har gått cirka en uke siden jeg ankom menigheten. Førsteinntrykket har vært positivt og jeg har fått hilst på flere hyggelige mennesker. Det tar alltid lang tid å bli kjent med alle i menigheten og nærmiljøet. Heldigvis har menighetsrådet og flere ildsjeler tilbudt en hjelpende hånd, slik at jeg raskere kan lære å kjenne menighetens liv.

Kontoret har foreløpig ikke internettilgang og derfor går alt saktere enn normalt. Jeg ber om deres tålmodighet dersom noen har prøvd å kontakte meg.

Utenom å feire den hellige Messe daglig vil jeg fremover ha hovedfokus på å bli mer kjent med dere gjennom besøk. Jeg tar kontakt når det nærmer seg. Ta gjerne selv initiativet og kontakt meg. Det er også viktig for meg å besøke og ta med den hellige Kommunion til de eldre og de som bor langt fra menigheten som ikke får mulighet til å komme til den hellige Messe, i alle fall ikke regelmessig. For å få en raskere oversikt over hvem som trenger et slikt behov, trenger jeg deres hjelp til å komme i kontakt med dem. Si gjerne ifra til meg!

Min info:
Mobil: 416 17 862
Epost: khiem.duc.nguyen@gmail.com

Jeg alene kan ikke bringe menigheten videre som Gud ønsker. St. Sunniva kirke er Hans vingård i Molde. La oss sammen være gode arbeidere og hjelpe menigheten å bære frukt. La oss også be for hverandre og sammen er vi forenet i bønn.

«Høsten er stor, men arbeiderne få.
Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans (Mt 7,37-38).»

p. Khiem Duc Nguyen
Sogneadministrator


Fredag 24. november
Den hellige Andreas Dung Lac
og hans ledsagere
kl. 17.15 Tilbedelse m/rosenkrans
kl. 18.00 Messe

Lørdag 25. november
Den salige Niels Steensen
kl. 12.00 Kateketmesse

Søndag 26. november
K
RISTI KONGEFEST
kl. 11.00 Høymesse
kl. 17.00 Messe på polsk

Mandag 27. november
kl. 17.15 Tilbedelse m/rosenkrans
kl. 18.00 Messe

Tirsdag 28. november
kl. 07.40 Laudes - hos søstrene
kl. 08.00 Messe

Onsdag 29. november
kl. 17.15 Tilbedelse m/rosenkrans
kl. 18.00 Messe

Torsdag 30. november
Den hellige Andreas
kl. 07.40 Laudes - hos søstrene
kl. 08.00 Messe   Kommunion for syke

LITURGISK KALENDER


Det foreligger liturgisk kalender for tidsrommet
september - desember 2017.
Se hele kalenderen
her . . .
                     Undervisning i den katolske tro     
                     September - Desember 2017

                     Første kommunion 
                     11. og 25. november
                      9. og 23. desember


                   Konfirmasjon
                     11. og 18. november
                       9. og 16. desember

         Fra januar blir det både førstekommunions- og konfirmasjonsundervisning på
         1. og 3. lørdag i måneden. Det blir til samme tid. kl.10.00.

          Dato for Konfirmasjon 2018 :   10. mai 2018
          Dato for Første Kommunion:   27. mai 2018         OBS! Fra januar 2018 flyttes messene i Åndalsnes fra lørdag til søndag kl. 15.00.Den hellige Sunniva, menighetens skytshelgen 8. juli 

I dag, den 9. Juli, feirer vi den hellige Sunniva, vår menighets skytshelgen. Der er viktig å minnes de hellige, de som står ved Guds trone og kommer til hjelp til de troende som påkaller dem. Gjennom våre helgener stråler Guds lys til oss. De er for oss forbilder, hjelp og støtte på vår vei mot helligheten, på vår vei mot Gud.
Den hellige Sunniva, en irsk prinsesse som har viet sitt liv til Kristus, har begynt sin vei til det ukjente, på sjøen, ved å støtte på Guds forsyn. Det var hennes tro og lit til Gud som førte henne til Selja, hvor hun levde til hennes død, som martyr.
Ved hennes grotte på Selje ble det sett et lys som lyste for de som seilet forbi øya.
Vi som hører til denne menigheten er kalt til å kjenne hennes liv, men mer enn det, er vi kalt til å følge i hennes fotspor på den veien som førte til Selja: Guds forsyn!

Velkommen til festen!


p. Marcelin Rediu, sogneprest

 Mer info om den hellige Sunniva:
https://no.wikipedia.org/wiki/Sunniva_av_Selja

Statistikk for St. Sunniva menighet
  
Hvert år må sognepresten fra hver menighet forberede en oversikt over menigheten, status animarum, som sendes videre til Stiftet. Så blir en statistikk fra Stiftet forberedt og sendt videre til Vatikanet. På denne måten kan man få en oversikt for Den katolske Kirke i hele verden, etter at alle bispedømmer i verden gjør statistikken hvert for seg.
Men, la oss komme tilbake til vår menighet og se litt på noe tall.
Per 31. desember 2016 var det 1644 registrerte katolikker i vår menighet. Folketallet for området som omfatter vår menighet er ifølge SSB 60550 (oktober 2016). Av disse er 1644 som hører til St. Sunniva menighet, ca. 2,72% av befolkningen.
Det er 8 kommuner som tilhører menigheten: Molde (695 katolikker), Fræna (278), Vestnes (202), Rauma (161), Aukra (120), Midsund (96), Sandøy (51) og Nesset (40). Våre katolske medlemmer kommer de fleste fra Polen (740), fra Litauen (310), født i Norge (238), fra Filippinene (181), fra Eritrea (31), fra Frankrike (11).
De andre medlemmene kommer i mindre tall fra mange andre land (52 land representert i vår menighet) fra hele verden.
I 2016 var det 15 barnedåp, 11 ungdommer ble konfirmert og 16 barn mottok for første gang Den hellige kommunion.
For året 2017 ble det meldt inn 23 barn til katekese, første kommunion og konfirmasjon. Hver måned blir det 2 ganger undervisning for hver av gruppene.
Det var ingen vielse og en person døde. Det var også 2 katolikker som melde seg ut av menigheten.
Det var en liten oversikt for vår menighet for året 2016. Jeg håper at det kan være litt interessant for dere for å kunne se over det.

Sognepresten