St. Sunniva kirke

      
     Parkveien 25, 6413 Molde

  Søndagsark Messetider

Søndagsark 4. februar      Messetider og kunngjøringer kommende uke


Pave Frans' budskap for fasten 2018:
Lev med glede og sannhet i denne nådetid

Pave Frans

I sitt fastebudskap advarer pave Frans mot tegn på at kjærligheten slokner i oss: "Også skaperverket blir et taust vitne til at kjærligheten kjølner: Jorda er forgiftet av søppel kastet av skjødesløshet eller egeninteresse", skriver Den hellige far.
Les mer

Tirsdag 20. februar
kl. 07.40 Laudes-hos søstrene
kl. 08.00 Messe


Onsdag 21. februar
kl. 17.15 Tilbedelse m/rosenkrans
kl. 18.00 Messe


Torsdag 22. februar
F: Apostelens Peters stol
kl. 07.40 Laudes-hos søstrene
kl. 08.00 Messe


Fredag 23. februar
kl. 17.30 Korsvei
kl. 18.00 Messe


Lørdag 24. februar
kl. 12.00 Messe


Søndag 25. februar
2. SØNDAG i FASTEN
kl. 11.00 Høymesse
kl. 15.30 Messe i Åndalsnes
kl. 17.00 Messe på polsk

Konfirmanthelg  2. - 4. februar

KonfirmanthelgFredag ettermiddag møtte menighetens konfirmanter opp utenfor kirken og var klare til avreise til Kristiansund. De så ikke særlig begeistret ut fordi opplegget var obligatorisk. Det var første gang menighetene i Molde og Kristiansund arrangerte et slikt opplegg.
Stor takk til noen av konfirmantenes foreldre som kjørte oss slik at vi slapp å reise med buss.

Helgen startet med messen for Herrens fremstilling i templet. Den begynte med en kort lysprosesjon, noe som viste at noen av konfirmantene aldri hadde opplevd det før. Kveldsmat etterfulgte messen, og den var laget av noen frivillige filippinere. Konfirmantene var fortsatt forsiktige og de viste fortsatt lite entusiasme, men etter noen icebreak-aktiviteter løsnet det opp og utover kvelden nådde lydnivået nesten taket.

Lørdagen var full av forskjellige aktiviteter. Axel fra Molde holdt innlegg om vennskap som de lyttet oppmerksomme til. Deretter var det sportsaktiviteter som styrket deres vennskap og fellesskap. På kvelden fikk konfirmantene besøk av et ektepar som snakket om hva det betyr å ha et sunt forhold til hverandre. Det gjorde veldig inntrykk på dem. Dagen ble avsluttet med en god film og bønn. Leggingen gikk som forventet ikke smertefritt, et godt tegn på at de var godt sammensveiset.

Etter to dager sammen med lite søvn var tiden inne for å si adjø og det tok mange minutter før farvel endelig var over. De vekslet fort mobilnumre med hverandre og de lovte å holde kontakt gjennom facebook og snapchat. Nå gruer de seg ikke lenger til arrangementet i mai i Oppdal; de er tvert imot utålmodige fordi det er så lenge til.

Se bildene fra konfirmanthelgen her . . .

 

En hektisk helg 

Vår menighet har hatt en travel helg. På lørdag var det katekese for førstekommunionsbarna og konfirmantene. Den avsluttet med messe kl. 12. I messen fikk vi oppleve dåpen til Meron Kidane, menighetens første nye medlem i 2018. Masse gratulasjoner til hele familien.

Dagen fortsatte med overnatting for ministrantene. De hadde øvelse i i kirken mens noen av de filippinske damene øvde på Santo Nino-dansen i menighetssalen. Ministrantene fikk en bowlingtur for deres flotte innsats. Dagen ble avsluttet med bønn i søstrenes kapell og leggingen gikk overraskende smertefritt. De uttrykte etter søndagsmessen at dette måtte gjentas minst en gang i måneden. Ministrantgruppen er godt sammensveiset og de ser frem til stiftets ministranttreff i Kristiansund. Og hvem vet, kanskje vil de vinne hele konkurransen!

I høymessen kl. 11 fikk vi oppleve feiringen av Santo Nino, en nasjonal filippinsk fest. Messen startet med historien om feiringen, som ble etterfulgt av dans til ære for Jesusbarnet. Og selvsagt fikk Santo Nino et eget alter i koret dekorert med masse blomster. Etter messen fortsatte festen videre i menighetenssalen med god mat og lotteri. Stemningen nådde helt opp i taket, et synlig tegn på den enorme gleden som alle viste for hverandre.


Tusen takk til alle de involverte!

Se bildene fra helgens aktiviteter her . . .

St Nino

                

Julen 2017 


Kristus er født for oss. Gud er med i oss. Dette mysteriet fyller ikke bare våre hjerter; det fyller hele jorden. Som englene sang til hyrdene: «Ære være Gud i det høye! Og fred på jorden – blant alle dem hans nåde hviler over!»

Kjære brødre og søstre, på denne dag hviler Guds nåde over oss på en spesiell måte. Denne nåden gir oss noe i livet som verden ikke kan gi. Vi trenger da å spørre hvilke forventninger vi har til vår Herres fødsel. Hva mangler fortsatt i våre liv? Hva er vår lengsel og hva lengter vi etter? Med litt tid til refleksjon kan hver og en av oss oppdage vår innerste og dypeste lengsel.

Gud gir oss den største gaven. La oss be om at denne Gaven - Jesusbarnet som er født i en krybbe - fyller våre hjerter med hans lys og kjærlighet, slik at denne hellige juletiden vil bringe oss sann fred og vi blir svøpt i Guds glede.

På vegne av p. Wojciech og meg selv ønsker jeg hele menigheten en velsignet julehøytid og en gledelig feiring i alle familiene.

p. Khiem Duc NguyenJuletrefest 13. januar 2018 
Lørdag 13. januar feiret menigheten juletrefest. Det ble masse god mat og mange flotte innslag fra store og små. Vi takker dem som har hatt ansvaret for feiringen.  
Se bilder fra juletrefesten her . . .

 
  Ord fra pave Frans til advents- og juletiden
Advent
I våre liv er det igjen og igjen behov for å begynne på nytt, reise seg igjen, og å gjenoppdage meningen med målene i livene våre. På samme måte er det også behov for den store menneskelige familie å gjenoppdage den felles horisont som vår reise er rettet mot. Håpets horisont! Det er denne horisonten som kan gi oss en god reise. Adventssesongen, som vi begynner på i dag, gjenreiser håpets horisont, et håp som ikke vil skuffe, for det er grunnlagt på Guds eget ord. Et håp som ikke skuffer, ganske enkelt fordi Herren ikke skuffer. Han er trofast! Han skuffer oss ikke. La oss tenke over og føle på det vakre i dette.

Vårt forbilde for denne åndelige disposisjonen, for denne måten å leve på, denne måten å ferdes gjennom livet på, er Jomfru Maria. En enkel landsbyjente som bærer i sitt hjerte fylden av håpet på Gud. I hennes skjød tok håpet menneskelig form og gikk inn i vår historie: Jesus Kristus. Hennes Magnificat blir Guds folks lovsang på reisen, og lovsangen til alle menn og kvinner som setter sitt håp til Gud og kraften i hans barmhjertighet. La oss bli ledet av henne, hun som er mor, en mor som vet å lede oss. La oss bli ledet av henne gjennom denne adventstidens venting og årvåkenhet.

Utvalg ved Frode Grenmar

   Juleverksted 

Etter katekesen sist uke hadde barna juleverksted. De hadde en del morsomme aktiviteter. Etter maten laget de julekort og pyntet kubbelys. Tingene blir solgt i menighetssalen og inntekten går til årets adventsbaksjon.

Mange takk til både store og små som har hjulpet til.   DU VELSIGNEDE MARIA
Advent er høysesong for å lytte til Israels profeter. Hele Det gamle testamentet er jo på mange måter en eneste lang advent til Det nye.

I advent lengter vi sammen med israelsfolket etter Han som skal komme; Frelseren, Messias, Kristus.

Jeg liker å tenke på dem: Herrens paktsfolk som venter og holder ut. Det er dette folket som Maria blir født inn i. Tusener av år har gått. Nå begynner endelig profetiene å gå i oppfyllelse. Frelserens mor – hun som det er blitt profetert om i både 1. Mos 3,15, Jesaja 7,14 og Mika 5,2-3 – nå blir hun til!

I dag, 8. desember, feirer vi den vakre høytiden «Conceptio Mariae», «Jomfru Marias uplettede unnfangelse». Den festen er så viktig at den er merket av på primstaven. Dette er dagen da Gud skapte Maria. Nå er det like før Messias også blir til! «Herrens komme er nær.»

Når vi minnes Marias unnfangelse i adventstiden, blir vi minnet på den unike og helt avgjørende posisjonen i frelseshistorien hun har. Samtidig blir vi minnet på hvordan vi alle er kalt til å være Maria-er. Vi er alle kalt til å være mennesker som lar Guds Ord få bli kjød og virkelighet i oss – mennesker som bærer Kristus inn i verden.

Maria er tempelet der Herrens hellighet bor, hun er tabernakelet, hun er Paktens ark. Og vi, vi er også templer. Vi er templer for Den Hellige Ånd. Vi er Kirken, vi er Kristi legeme på jord, og Guds liv fortsetter å utfolde seg i oss, som levende tro, levende kjærlighet.

Både Den katolske kirke og Den ortodokse kirke lærer om Maria at hun var «alltid ren». Eller «full av nåde», som engelen Gabriel uttrykker det (Luk 1,28). I oss andre finnes det dyp som ennå ikke er fylt av Gud, som ennå ikke er klare for å møte ham. Vi har dyp og krinkelkroker der nåden ennå ikke har fått slippe helt til.
 
Advent er fastetid. Det er tiden for å gjøre julerent i sjelen. Gjør ditt for å bli kvitt det mørket som alle mennesker opplever til alle tider. Slipp lyset inn. La Guds nåde få jobbe i deg. La Jesus slippe til i deg. Kort sagt: Gå til skriftemål.

«Ta profetene som talte i Herrens navn, til forbilde» (Jak 5,10) og ta Maria, Sions datter, til forbilde. Gjør som Maria: Ta imot Kristus og bær ham ut til verden, du velsignede. Gled deg!

«Gled deg, Jerusalems datter, og juble av hele ditt hjerte! Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag.»
(Sef 3; 14, 17)
Ragnhild Helena Aadland Høen         OBS! Fra januar 2018 flyttes messene i Åndalsnes fra lørdag til søndag kl. 15.00.
      
  Vil du bli apostel?

Helgen 24.-26. november samlet åtte ungdommer i Molde for den første delen av ledertreningen. Fire av dem var fra nabomenigheten Kristiansund.

Programmet bestod av å bevisstgjøre dem på hva det innebærer å være Kristi disippel og apostel. Ordet disippel er fra latin og betyr elev eller student og ordet apostel betyr å bli sendt ut. Dette oppsummerer i korte trekk hva ethvert kristent kall er. Vi er ikke bare kalt til å bli Kristi disipler; vi er også kalt til å bli hans apostler, å bli sendt ut i verden med et viktig budskap, det glade Budskapet.

Ungdomslederkurs
Disse ungdommene tok budskapet personlig og ønsker nå å bidra med det lille de har i sine menigheter.
 La oss motivere dem i deres arbeid.


Adventsaksjonen 2017

Adventsaksjonen 2017Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker i samarbeid med Caritas Norge.Pengene fra årets aksjon, ”Trygg mat for en sikker framtid”, vil gå til å bedre matsikkerheten på Sri Lanka.
På Adventsaksjonens hjemmeside http://www.adventsaksjonen.no finner du flere opplysninger og hvordan du kan hjelpe.
Du finner du også opplysninger og en video om årets aksjon her . . .

    Kjære menighet!

 Det har gått cirka en uke siden jeg ankom menigheten. Førsteinntrykket har vært positivt og jeg har fått hilst på flere hyggelige mennesker. Det tar alltid lang tid å bli kjent med alle i menigheten og nærmiljøet. Heldigvis har menighetsrådet og flere ildsjeler tilbudt en hjelpende hånd, slik at jeg raskere kan lære å kjenne menighetens liv.

Kontoret har foreløpig ikke internettilgang og derfor går alt saktere enn normalt. Jeg ber om deres tålmodighet dersom noen har prøvd å kontakte meg.

Utenom å feire den hellige Messe daglig vil jeg fremover ha hovedfokus på å bli mer kjent med dere gjennom besøk. Jeg tar kontakt når det nærmer seg. Ta gjerne selv initiativet og kontakt meg. Det er også viktig for meg å besøke og ta med den hellige Kommunion til de eldre og de som bor langt fra menigheten som ikke får mulighet til å komme til den hellige Messe, i alle fall ikke regelmessig. For å få en raskere oversikt over hvem som trenger et slikt behov, trenger jeg deres hjelp til å komme i kontakt med dem. Si gjerne ifra til meg!

Min info:
Mobil: 416 17 862
Epost: khiem.duc.nguyen@gmail.com

Jeg alene kan ikke bringe menigheten videre som Gud ønsker. St. Sunniva kirke er Hans vingård i Molde. La oss sammen være gode arbeidere og hjelpe menigheten å bære frukt. La oss også be for hverandre og sammen er vi forenet i bønn.

«Høsten er stor, men arbeiderne få.
Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans (Mt 7,37-38).»

p. Khiem Duc Nguyen
Sogneadministrator

    Undervisning i den katolske tro    

         Fra januar blir det både førstekommunions- og konfirmasjonsundervisning på
         1. og 3. lørdag i måneden. Det blir til samme tid. kl.10.00.

          Dato for Konfirmasjon 2018 :   10. mai 2018
          Dato for Første Kommunion:   27. mai 2018