St. Sunniva kirke

      
      Parkveien 25, 6413 Molde

        Advent Det skjer . . .       

Den 27. november har vi begynt Adventstiden. Med den første søndagen i Advent begynner vi et nytt liturgisk år. Dette året skal evangelisten Matteus lede oss til å ta imot Guds evige Ord. Advent er den liturgiske tiden som står foran og forbereder til Jul. Det er en tid av håp og lengsel, av gledelig forventning og fredelig forberedelse. Mange symboler og tradisjoner er forbundet med Advent, spesielt Adventkransen med sine fire fargede lys. Hva betyr ordet Advent? Skrevet med stor «A», referer det til Kristi komme i verden eller den liturgiske perioden før Jul, men det kan referere til Jesu Kristi annen komme, til verdens ende.Vi har fire søndager i Advent. Evangelisten Matteus vil presentere to personer som kan hjelpe oss til å forberede oss til å feire Herrens Fødsel, Julen: Johannes Døperen og Jomfru Maria. Johannes Døperen ble kalt av Gud til å forberede veien til verden for Messias, og Jomfru Maria som, ved Den hellige Ånd, har brakt Guds Sønn til verden. La oss i denne tid finne veien til Jesus, ved å lyte til Johannes Døperens røst, ved å kjenne hans måtte å forberede veien. La oss ved Jomfru Marias nåde og hjelp, ta imot Guds Ord og gjøre det også levende i våre liv.

O
Herre, vi har begynt Adventstiden, som vil føre oss
til Julefeiring
. Du oppfordrer oss til årvåkenhet og
bønn
for å kunne ta imot deg med åpent hjerte.
O
Herre, lær oss å være våke, å be,

å
påkalle din Ånd for at Ånden skal være vår
veileder i denne
hellige tid. Amen

 

Fr. Marcelin Rediu

Lørdag 10. desember
Undervisning i
den  katolske tro
Første kommunion og
konfirmasjon

   kl. 10.00 Menighetssalen
   kl. 12.00 Messe

   kl. 14.00 Messe på polsk


Søndag 11.desember
3.SØNDAG I ADVENT
   kl. 11.00 Høymesse -

   kl. 14.00 Messe på Aukra
      Aukra kirke


Lørdag 17. desember
Undervisning i
den  katolske tro
Konfirmasjon og
barnegruppe

   kl. 10.00 Menighetssalen
   kl. 12.00 MesseSøndag 18.desember
4.SØNDAG I ADVENT
   kl. 11.00 Høymesse -

   kl. 17.00 Messe på engelsk


 Kommunion for syke


Katekese 2016 - 2017

PS! Gruppen for de minste (barnegruppe 5 - 8 år) starter den 15. oktober kl. 10.00
Vi fortsetter etterpå hver 3. lørdag i måneden
Hjertelig velkommen!

Etter en fortjent ferie, kommer det tiden for å starte på nytt undervisningen i den katolske tro for barn og unge i vår menighet. Vi begynner den 10. september 2016, med den hellige messe, klokken 10. Vi skal ha 3 grupper dette året, en barnegruppe, fra 5 til 8 år, første kommunionsgruppe for barn som er 9 eller 10 år gamle, og en gruppe for unge som blir 15 år i 2017, til konfirmasjonsundervisning. Datoene for katekese fra september til desember finner dere i kalenderen på for internettsiden. Det blir også katekese på polsk. Dette vil bli annonsert av p. Tomasz, ved messen på polsk.

For de barn som ikke er døpt i vår menighet, ber jeg foreldrene om å skaffe en dåpsattest i god tid. Vennligst meld deres barn og unge til undervisning til: molde@katolsk.no, eller tlf. 71251467, mobil 45266620.
Konfirmasjonsdato i 2017 er den 25. mai 2017, torsdag, Kristi Himmelfart.
Dato for 1. kommunion er den 4. juni 2017.

p. Marcelin Rediu


Kalender september-desember 2016

Her finner dere informasjon om de liturgiske feiringene og katekese i vår menighet. Stort sett, er programmet ikke så mye forandret, men det følger samme rytme som det har vært i det siste året. Her kan dere laste og se på den.P. Tomasz forlater St. Sunniva menighet.

Apostolisk administrator Bernt I. Eidsvig har utnevnt p. Tomasz Mirosław Bazuła til kapellan i Vår Frue menighet, Ålesund, med virkning fra 10. september 2016. Fra samme dato løses p. Bazuła fra sitt embede som kapellan i St. Sunniva menighet, Molde, og St. Eystein menighet, Kristiansund.
Vi takker P. Tomaz for hans arbeide her i Molde, og ønsker ham lykke til i Ålesund.

 Konfirmasjon og Første hellige kommunion i St. Sunniva menighet
Torsdag, den 5. mai 2016, Kristi Himmelfart, var det en stor festdag for 11 unge kristne fra vår menighet: Konfirmasjonsdag. De har forberedt seg i løpet av det siste skoleår, med undervisningstimer to ganger i måned, sammen med sognepresten. Sammen med deres faddere, familier og venner, har de kommet til St. Sunniva kirke til høymessen klokka 11. Hovedcelebrant var p. Ole Martin Stamnestrø, generalvikar for Trondheim Stift, som også meddelte Konfirmasjonens sakrament, etter mandat fra biskopen Bernt Eidsvig. Jeg takker til alle som på en eller annen måte har bidratt til ungenes og menighetens store dag. Her er det noen bilder fra festen.

Den 15. mai, Pinsedagen, ble det dagen når 11 barn har mottatt for første gang Kristi Legeme og Blod. De har forberedt sammen med 2 kateketer i løpet av det siste skoleåret, også 2 ganger i måned. Sammen med deres familier og venner, har de kommet til messen klokka 11. Festlig kledd, har de bidratt med lesninger, førbønner og med å bringe offergavene til messen, før de kunne nærme seg for Nattverdbordet. Ettermiddag, klokka 14, var det messen på polsk. Også til denne messe var det 5 barn som har mottatt Jesus Kristus for første gang. Jeg takker også til alle som har bidratt til en fin dag for disse barn, en dag til minne for livet.
Her er noen bilder fra dagens fest.

Beste hilser i Kristus,
p. Marcelin Rediu
sogneprest

P.S.: Konfirmasjonsdagen neste år blir torsdag, den 25. mai 2017, Kristi himmelfartsdag.