1. i 3. niedziela w miesiącu:

O godz. 13:30 msza
PO POLSKU